O nás

     Dům, ve kterém se podnik nachází je velice starý. První zmínka o něm je z roku 1574, kdy byl přízemní a měl tu sídlo městský rychtář, od kterého pak vznikl dnešní název "Rychta". V roce 1601 byl dům v majetku Mgr. Lukáše Vodňanského, následně pak jeho syna. Hostinská výsada se traduje od roku 1626 a i přesto, že dům několikrát vyhořel, tradice pohostinství se udržela.
     V roce 1930 odkoupili majetek předkové současného majitele, kteří restauraci zmodernizovali a provozovali živnost do té doby, než byl celý dům komunistickým režimem tzv. "znárodněn" a tehdejší péčí značně zdevastován. V roce 1968 byla provedena rekonstrukce vnitřního zařízení státním podnikem RaJ (Restaurace a jídelny), který dosti nevhodně vytrhal parketové podlahy, odstranil ústřední topení a nahradil jej plynovými kamny. Od té doby také docházelo k častému střídání vedoucích restaurace, což mělo neblahý vliv i na stav objektu. V roce 1991 byl dům ve značně žalostném a zuboženém stavu navrácen původním majitelům, kteří po soudním sporu byli ještě donuceni firmě RaJ zaplatit nemalý finanční obnos. V tomto roce pomohla k nastartování obnovy restaurace pražská firma Xaver. Za dobu dvou měsíců byla restaurace za přispění rodiny a přátel připravena přijmout první hosty, což se stalo 9. května 1991. Po vyrovnání závazků vůči firmě Xaver byla spolupráce ukončena a provoz se dostává zpět do soukromých rukou pokračovatele rodu.
     Personál tvořili čtyři číšníci a čtyři kuchaři, kteří si na nedostatek práce nemohli stěžovat. Vždyť denní výtoč piva se pohybovala mezi 5 - 7 hl, někdy i 10 hl za den. Na práci kuchařů jsme si také nemohli stěžovat, neboť ve špičce obědů museli hosté čekat na uvolnění míst. Dnes s odstupem času se toto stává pomalu jen snem a ti, co to nezažili, nevěřícně kroutí hlavou.
     Od roku 1999 začala klesat návštěvnost, poctivá česká kuchyně je nahrazována rychlým občerstvením, asijskou kuchyní a jinými hybridy, celkový životní styl se změnil a začal se ubírat jiným směrem. Působením těchto a i jiných vlivů má za příčinu úbytek hostů, ke kterému skutečně i ve Staré Rychtě došlo, což se odrazilo i v snížení počtu personálu.
Po zralé úvaze a zhodnocení situace se rozhodlo provozovat restauraci s podnikem Tipsport a Tipgames. K samotné přestavbě dochází 29. srpna 2005. Zadní lokál se změnil v sázkovou kancelář, přední lokál se po úpravách stal sportbarem s velkoplošnou projekcí, v bývalém salonku byly instalovány výherní automaty. Nový Sportbar Stará Rychta se otevřel veřejnosti zhruba ke konci září roku 2005. Moderní prostředí však sebou neslo i smutnější část. Jednalo se o zrušení tanečních zábav, tradiční nedělní zpívánky s kapelou Františka Diviše též vzaly za své, modernímu prostředí musela ustoupit i bývalá výzdoba z větší části malovaná ručně panem Karlem Kozákem.
     Začátkem roku 2015 dochází k novele zákona o výherních automatech, kdy město Klatovy zakazuje na svém území provoz jakýchkoliv výherních automatů. Společnost Tipgames tedy následně rozvazuje spolupráci, majitel odkupuje část zařízení, společnost Tipsport zůstává beze změn.

     Na přelomu roku 2019 a 2020 dochází vlivem vládních opatření proti šíření nového typu koronaviru k uzavření veškerých restaurací a služeb. Stalo se tak 14.3.2020, kdy mohou hospody fungovat pouze přes výdejová okénka. Toto opatření trvá do 25.5.2020, kdy se gastronomie opět dostává pomalu do starých kolejí. Následkem dalšího šíření viru se hospody opět zavírají 14.9. a 2.12. se znovu otevírají, avšak za přísných hygienických podmínek. Vlivem nových mutací koronaviru však je nutno opět vše zavřít, což se stalo 18.12.2020. Od tohoto data do 30.5.2021 se tak život v těchto odvětvích zastavil. Tato situace má za následek propouštění zaměstnanců a boj o holé přežití podnikatelů. Státem vyplácené kompenzace zdaleka nedosahují nákladů uzavřených provozoven, což většina majitelů řeší ukončením živnosti a zavřením svých podniků. Stará Rychta se tak znovu ocitá před těžkou zkouškou. K opětovnému otevření a uvolnění všech restrikcí dochází 31.5.2021. Pohled do budoucnosti však zůstává nejistý.                                                                                                                                                                                     
Co říci na závěr? Snad jen ať nám zůstanou věrní naši štamgasti, ale třeba i nově příchozí, kteří budou chtít ochutnat výborné pivo, zkusit štěstí při sázení na různé sportovní příležitosti atp. Restaurace a nynější sportbar Stará Rychta vždy měla dobré jméno a pověst. Tímto Vás tedy srdečně zveme "na jedno...."

Sportovní přenosy
Sportovní
přenosy
TV
TV
Wifi
Wifi
Zákaz kouření
Zákaz
kouření
Denisova 102,
339 01 Klatovy 1
PO - SO 10:00 - 22:00
NE - Zavřeno